बा्ल कविता “पखीअड़नि जी महिफिल“

बा्ल कविता  “पखीअड़नि जी महिफिल“

बा्ल कविता

“पखीअड़नि जी महिफिल“
✍ डा-संध्या चंदर कुंदनाणी

मुंहिंजे घर जे चैतरफ
रोज़ु महिफिल मचंदी आहे
तोतो, झिरिकी, पोपट, कोयल 
ऐं कबूतर
साजे् पासे वारी दरीअ खां
तोतो अची
कुल्हे मुंहिंजे ते विहंदो आहे
मिठिड़ी बो्लीअ में मिठू मिठू
बो्लींदो आहे.

झिरिकी प्यारी प्यारी
नंढिड़ी पितिकिड़ी पितिकिड़ी